Zapraszamy na zawody o Puchar Podlasia – 10.07.2021 r.

Zapraszamy na zawody o Puchar Podlasia – 10.07.2021 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku serdecznie zaprasza na zawody o PUCHAR PODLASIA. Zawody zostaną przeprowadzone 10 lipca 2021 r. w pełnym pięcioboju myśliwskim z wykorzystaniem Myśliwskiej Osi Praktycznej (MOP) według aktualnych „Prawideł strzelań myśliwskich obowiązujących  na zawodach organizowanych przez PZŁ”.

(Załącznik do Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10 maja 2021 r. )

Program zawodów:

  • Wydawanie nr startowych                                  7.45
  • rozpoczęcie zawodów                                          8.30
  • początek strzelań na wszystkich osiach           9.00

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w zawodach, kończy się w dniu 8 lipca 2021 r. lub   w momencie zgłoszenia się 120 zawodników.

O kolejności wpisywania na listę startową decyduje data wykonania przelewu.

Zgłoszenie winno zawierać:

– imię i nazwisko zawodnika,

– numer legitymacji członkowskiej,

– klasę strzelecką.

-okręg PZŁ

Wpisowe dla zawodników wynosi 200zł – płatne na konto ZO PZŁ w Białymstoku.

Diany startują bez wpisowego.

Regulamin zawodów o Puchar Podlasia