Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Białystok

Okręgowy Zjazd Delegatów

Prezydium

  Imię i nazwisko
1. Sławomir Gołaszewski
2. Andrzej Gołembiewski
3.  Maciej Lenczewski
4.

5.
Grzegorz Dworakowski

Adam Roszkowski

Delegaci

Zespół Nadzorczo-Kontrolny

LP Imię i nazwisko i funkcja
1 Mieczysław Oksztulski
2 Jerzy Aleksiejczuk
3 Zdzisław Topczewski
4 Jan Szatyłowicz

Kapituła Odznaczeń

LP Imię i nazwisko i funkcja
1 Dariusz Piszczatowski
2 Mieczysław Mejsak
3 Grzegorz Dworakowski
4 Mieczysław Oksztulski
5 Sławomir Gołaszewski
5 Jerzy Dmitruk
6 Eugeniusz Sawicki