Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Białystok

Kapelan okręgowy

Ks. Henryk Ziółkowski – kapłan diecezji białostockiej, katecheta, wikariusz, proboszcz. 

Urodził się w Białymstoku w 1958r. 37 lat pracy w duszpasterstwie diecezjalnym, 32 lata przynależności do PZŁ. W Kole Łowieckim „Łoś” w Białymstoku był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 

Obecnie jest członkiem Koła Łowieckiego „Trop” w Białymstoku oraz jego kapelanem.

Wyróżniony przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, oraz Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej Okręgu Białostockiego. Od roku 2005 decyzją Metropolity Białostockiego Abp. Edwarda Ozorowskiego mianowany Kapelanem Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Białostockiego.