Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Mistrzostwa Okręgu 14 V 2022 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że w dniu 14 maja 2022 r.. /sobota/ o godz. 8.30 na strzelnicy myśliwskiej w Zielonej koło Grabówki odbędą się zawody

w strzelaniach myśliwskich o mistrzostwo okręgu białostockiego w pięcioboju.

Zbiórka uczestników o godz. 8.30. Rozpoczęcie strzelań godz.9.00

Sekretariat będzie czynny od 8.00.

Na zawodach będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

Klasyfikacja zespołowa:

– w klasie otwartej /obejmuje wyniki trzech najlepszych zawodników z koła bez względu na klasę strzelecką/.

– w klasie powszechnej /reprezentacja koła/ – obejmuje wyniki trzech reprezentantów koła tylko z klasą powszechną/ – drużynę należy zgłosić przed zawodami

  Klasyfikacja indywidualna:

– w klasie powszechnej

– w klasie mistrzowskiej

– klasyfikacja Dian

 Skład zespołu w klasie powszechnej musi być zgłoszony przed rozpoczęciem zawodów.

Koło, które zajmie pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzyma tytuł mistrza okręgu, a koło które zajmie pierwsze miejsce w klasie otwartej będzie reprezentowało okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

Koszt organizacji zawodów /strzelnica, obsługa, rzutki, tarcze/ oraz koszt nagród i pucharów ponosi Zarząd Okręgowy. Koło ponosi koszty amunicji.

Zgłoszenia uczestników /drużyn/ obejmujące imiona i nazwiska, numery legitymacji PZŁ oraz klasę strzelecką prosimy zgłaszać do biura ZO PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2022 r.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie /85 6752 435, 669 304 204/ lub za pomocą poczty elektronicznej: zo.bialystok@pzlow.pl

Udostępnij
Twitter
WhatsApp