Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Białystok

Ogłoszenie o możliwości złożenia wniosku o wydzierżawienie obwodu łowieckiego nr 76.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. będzie możliwe wydzierżawienie obwodu łowieckiego nr 76, położonego powiecie monieckim

Obwód łowiecki polny

Kategoria: bardzo słaby

Powierzchnia ogólna obwodu: 3131,05 ha,

Powierzchnia użytkowa: 3035,98

Opis granic obwodów:

Granica obwodu biegnie z miejscowości Karpowicze szosą Goniądz – Dąbrowa Białostocka do drogi Dolistowo Stare – Moniuszki, drogą przez Dolistowo Stare do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, granicą Parku (przez rów Wozgalski) do ujścia rzeki Brzozówka, a następnie rzeką Brzozówka do szosy w miejscowości Karpowicze.

 

Zainteresowane koła łowieckie informujemy, że podczas procedury wyłonienia nowego dzierżawcy obwodu obowiązują procedury zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia18 stycznia 2021 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

Zainteresowane koło powinno złożyć stosowny wniosek.

Zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego dokona analizy formalnej złożonego wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego pod względem jego kompletności.
Oceny wnioskodawcy dokona co najmniej trzyosobowa komisja powoływana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Wnioski należy przesłać pocztą do biura ZO PZŁ w Białymstoku.

Termin złożenia wniosku do 17 marca 2023 r.

 

Rozporządzenie w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków-kliknij

Wniosek-o-dzierzawe-obwodu-lowieckiego-kliknij

Wzór wypełnienia wniosku o dzierżawę-kliknij

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱