Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Białystok

Podlaski Klub Dian

PODLASKI KLUB DIAN działający  przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku powstał  20 stycznia 2016 r. z inicjatywy  Alicji Milewskiej – przewodniczącej Komisji Kultury  i Promocji Łowiectwa. 

Prezesem Klubu jest Alicja Milewska , sekretarzem – Jolanta Prończuk.

12 lutego 2016 r. odbyło się I Spotkanie Dian w historii okręgu białostockiego

3-4 czerwca 2017 Podlaski Klub Dian zorganizował  I Międzynarodowe Spotkanie Kresowych Dian- Białowieża 2017          

 pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego-Łowca Polskiego -ZO PZŁ Białystok- FACE, w którym wzięły udział przedstawicielki  polujących pań z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Memorandum o współpracy

24 listopada 2017  w Embute na Łotwie podczas   IV Międzynarodowego Spotkania Dian zaprzyjaźnionych klubów z Łotwy, Litwy , Estonii oraz Polski reprezentowanej przez Alicję Milewską – prezes Podlaskiego Klubu Dian ( Białystok) ,z inicjatywy vice szefowej FACE oraz  prezes łotewskiego Klubu Dian „Lady Hunt Latvija” – Lindy Dombrovskiej, przedstawicielki  polujących kobiet z w/w krajów  podpisały  „ Memorandum of Cooperation”  między klubami. Podpisując się pod  postulatami przyrzekłyśmy  promować  polowania  jako zrównoważone zarządzanie dziką przyrodą w poszczególnych krajach i UE . Jako  kobiety-łowczynie  będziemy  opiekunkami tradycji łowieckiej oraz postaramy się  stanowić wzór dla innych myśliwych . Mamy zamiar  wzmocnić  i rozwijać  współpracę między wszystkimi stronami poprzez wymianę informacji, doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk łowieckich oraz  wspierać zasadę solidarności wśród polujących kolegów i koleżanek. W planach mamy  również organizowanie  wspólnych seminariów, prowadzenie warsztatów tematycznych ,  wymianę  informacji  naukowych,  a także dobrych praktyk łowieckich oraz organizować wspólne polowania.

Na zdjęciu przewodniczące klubów: (od lewej) Ramute Juknyte (Litwa), Triin Roostfeld( Estonia), Linda Dombrovska( Łotwa) i Alicja Milewska (Polska).