Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Białystok

Zespół Sygnalistów Myśliwskich

Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,

Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem”

Któż z nas myśliwych, sympatyków łowiectwa nie słyszał tej ponadczasowej frazy utrwalonej przez Adama Mickiewicza w ,,Panu Tadeuszu”. Frazy, która natychmiast przywołuje na myśl czasy, gdy w pierwotnych puszczach i gajach odbywały się wielkie królewskie łowy będące niejednokrotnie elementem dworskiego życia. Używane przy tej okazji rogi myśliwskie ułatwiały organizację i komunikację między polującymi, oraz nadawały uroczystego charakteru samemu polowaniu. Skomponowane na przestrzeni dziejów sygnały i muzyka myśliwska stały się z czasem integralną częścią polskiej kultury łowieckiej.

Czym się zajmujemy:

Zespół Sygnalistów Myśliwskich ,,OCHOTA” działający przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku jako jeden z nielicznych promuje sygnały i muzykę myśliwską na terenie północno-wschodniej Polski. Zajmujemy się profesjonalną oprawą muzyczną polowań, mszy hubertowskich, uroczystości leśnych i myśliwskich. W swoim repertuarze posiadamy szeroką gamę tradycyjnych sygnałów, fanfar i marszy myśliwskich, które wzbogacamy własnymi kompozycjami. Zespół Sygnalistów Myśliwskich ,,OCHOTA” ZO PZŁ w Białymstoku pragnie kultywować polskie zwyczaje łowieckie i dzielić się z Państwem pięknem sygnałów oraz muzyki myśliwskiej.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Kierownik zespołu
Łukasz Birycki

Kontakt: zsmochota@gmail.com

Sygnaliści - historia i osiągnięcia

Historia zespołu:

Na początku lat 70-tych XX w. sygnały i muzyka myśliwska zaczęły przeżywać w Polsce swoisty renesans. Pierwsze zespoły sygnałów myśliwskich zawiązywały się głównie w średnich szkołach leśnych, których profil sprzyjał kultywowaniu staropolskich tradycji łowieckich. Z czasem organizowano przeglądy i konkursy sygnalistów, które pozwalały na prezentację szerszemu gronu społeczeństwa uroków sygnalistyki myśliwskiej. Obecnie coraz więcej kół łowieckich nie wyobraża sobie organizacji polowań zbiorowych i jubileuszy bez oprawy muzycznej sygnalistów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom myśliwych Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku zorganizował w marcu 2013 roku kurs gry na rogu myśliwskim. Szkolenie skierowane było głównie do pasjonatów myślistwa z okręgu białostockiego i obejmowało naukę tradycyjnych sygnałów łowieckich. Zajęcia zgodził się poprowadzić wielokrotny Mistrz Polski w sygnałach łowieckich oraz uznany juror konkursów sygnalistki myśliwskiej – Andrzej Niedźwiedź. Kurs rozpoczęło kilkunastu myśliwych zrzeszonych w okolicznych kołach łowieckich. Już na początku kursanci przekonali się, że gra na rogu myśliwskim wymaga od sygnalisty dyscypliny, sumienności oraz wielu godzin ćwiczeń.

Ostatecznie kilkutygodniowe szkolenie ukończyło sześciu uczestników tj. Konrad Legacki, Rafał Markowski, Józef Jodkowski, Bartosz Jarmołowski, Paweł Kukiełka i Mariusz Wakuluk. Koledzy zgodnie zdecydowali się na kontynuację rozbudzonej właśnie pasji gry na rogu myśliwskim. Za zgodą władz ZO PZŁ w Białymstoku powołano reprezentacyjny zespół sygnalistów myśliwskich, a kierownikiem mianowano jednogłośnie Andrzeja Niedźwiedzia. Ponadto zarząd wyposażył sygnalistów w małe rogi typu Pless oraz mundury myśliwskie. W grudniu 2013 roku do zespołu dołączył kolega Łukasz Birycki, a w marcu 2014 roku skład zasiliło jeszcze dwóch kolegów tj. Karol Pietraszko i Rafał Siwiński. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla zespołu był XIV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich ,,Echo Puszczy Augustowskiej” – Augustów 2014. Występ przed szerszym audytorium wywołał wśród nas niemałą tremę. Ten pierwszy wspólny konkurs na pewno zostanie długo w naszej pamięci. W miarę kolejnych występów doskonaliliśmy umiejętności w grze na rogu, a także poszerzaliśmy prezentowany repertuar muzyczny. W międzyczasie zmienił się nieznacznie skład zespołu – odeszli  Bartosz Jarmołowski i Paweł Kukiełka, a dołączyła koleżanka Paulina Herman.

W grudniu 2015 roku przyjęliśmy oficjalną nazwę zespołu tj.,, Zespół Sygnalistów Myśliwskich ,,OCHOTA” Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku”. Słowo ,,Ochota” pochodzi z języka rosyjskiego i oznacza polowanie (ros. Oхота).

W kwietniu 2019 roku nasz zespół poniósł niepowetowaną stratę, do krainy wiecznych łowów odszedł kierownik zespołu – kolega Andrzej Niedźwiedź. Nowym kierownikiem został mianowany kolega Łukasz Birycki. We wrześniu do zespołu dołączył Adam Jamiołkowski, a w listopadzie doszedł Marcin Jaśkiewicz, Andrzej Siemieniako i Patrycja Smoluk. Obecnie zespół liczy 12 sygnalistów.

opracował: Łukasz Birycki

Nasze osiągnięcia

 • XIV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich ,, Echo Puszczy Augustowskiej” – Augustów 2014, V miejsce zespołowo w klasie średniozaawansowanych (B)
 • XV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich ,, Echo Puszczy Augustowskiej” – Augustów 2015, II miejsce zespołowo w klasie średniozaawansowanych (B)
 • XV Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego ,,O Wiklinowy Róg” – Kwidzyn 2015, I miejsce zespołowo w klasie średniozaawansowanych (B)


Występy pozakonkursowe w latach 2014-2015:

 • Otwarcie strzelnicy myśliwskiej na Zielonej k. Grabówki, 24.05.2014
 • VIII Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka, 07.09.2014
 • XXXI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich w Strzelectwie Myśliwskim – strzelnica myśliwska na Zielonej k. Grabówki, 22.05.2015
 • Festyn Sokolniczy, Podlaskie Muzeum Wsi, 13.09.2015
 • Nadanie brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej kołu łowieckiemu ,,Kaczor” w Łapach, Łapy 10.10.2015
 • Hubertus Okręgu Białostockiego PZŁ, Mońki 17.10.2015
 • 50 – lecie Koła Łowieckiego ,,Podmuch” Białystok, 25.10.2015

 

Członkowie

Instrument: mały róg myśliwski typu Pless
Członek PZŁ, KSM, pracownik LP

Instrument: mały róg myśliwski typu Pless
Pracownik LP

Instrument: mały róg myśliwski typu Pless
Członek PZŁ

Instrument: mały róg myśliwski typu Pless
Członek PZŁ

Instrument: mały róg myśliwski typu Pless
Członek PZŁ

Instrument: mały róg myśliwski typu Pless
Członek PZŁ

Instrument: mały róg myśliwski typu Pless

Instrument: duży róg myśliwski typu Parforce
Pracownik LP

Instrument: mały róg myśliwski typu Pless
Członek PZŁ

Instrument: duży róg myśliwski typu Parforce
Członek PZŁ

Instrument: duży róg myśliwski typu Parforce
Pracownik LP

 • Andrzej Niedźwiedź
 • Bartosz Jarmołowski
 • Paweł Kukiełka