Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Białystok

Historia WKŁ Jeleń

Wojskowe Koło Łowieckie nr 156 Jeleń powstało w 1957 roku. Założycielami Koła byli: Kol. Jagielski – późniejszy Prezes, Kol. Kubiak – późniejszy Łowczy oraz Kol. Kulej. W chwili założenia Koło liczyło 18 myśliwych.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 156 Jeleń dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni ponad 16 tysięcy hektarów.

Obwód 279, położony w okręgu łomżyńskim PZŁ, w Nadleśnictwie Rudka, jest obwodem typowo polnym. W obwodzie tym w latach poprzednich odławialiśmy duże ilości zajęcy oraz kuropatw, które wysyłane były na eksport. Obecnie w obwodzie tym polujemy głównie na pióro oraz niewielkie ilości sarny, dzika oraz drapieżniki.

Obwód 308, położony w okręgu białostockim PZŁ, w Nadleśnictwie Nurzec, jest obwodem typowo leśnym. Obwód ten powstał z połączenia dwóch obwodów – 159 i 161. Ponad 7 tysięcy hektarów zajmują lasy, w których pozyskujemy zwierzynę grubą, a więc jelenia szlachetnego, sarnę oraz dzika. Bytują tutaj również łosie, pojawiają się też żubry, spotykamy wilki i rysie.

Integralną częścią prowadzenia gospodarki jest siedziba naszego koła – uroczysko Wygoda, na terenie, której się znajdujemy. Dzięki umiejscowieniu w centralnym punkcie obwodu 308 stanowi główne miejsce zbiórek przy polowaniach zbiorowych oraz bazę noclegową dla myśliwych na polowaniach indywidualnych. Miejsce to udostępniane jest również myśliwym na spotkania rodzinne,  samorządom, szkołom, oraz wykorzystujemy do imprez okolicznościowych. 

W dniu 18 czerwca 2022 roku obchodzono 65-tą rocznicę powstania Koła z tej okazji dla Koła został nadany sztandar. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, duchowieństwo, władze samorządowe,  władze Okręgu PZŁ Łomża Urszula Sokólska, okręgu PZŁ Białystok z Łowczym Okręgowym Dariuszem Krasowskim, Zarządy zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich z pocztami sztandarowymi, członkowie Koła z rodzinami oraz wielu zaproszonych gości.

Obecnie koło liczy 57 członków.

Obecny skład Zarządu Koła to:

  • Henryk Boguszewski – Prezes Koła
  • Adam Ferenc – Łowczy Koła
  • Leopold Dybowski – Wicełowczy Koła
  • Łukasz Chróściel – Skarbnik
  • Stanisław Banach – Sekretarz

 

                                                                      Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Prezes Henryk Boguszewski

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱