KONKURS PLASTYCZNY „ŁOWIECTWO MŁODYM WZROKIEM”

KONKURS PLASTYCZNY „ŁOWIECTWO MŁODYM WZROKIEM”

KONKURS PLASTYCZNY
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Białymstoku
ogłasza konkurs plastyczny pod tytułem:
„ŁOWIECTWO MŁODYM WZROKIEM”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

Temat prac: jak dzieci i młodzież szkolna postrzega współczesne łowiectwo, czym się zajmują myśliwi, jaką role odgrywa łowiectwo w gospodarowaniu zasobami przyrody oraz w gospodarce państwa. Prace można przekazywać poprzez placówki pedagogiczne, które zgodzą się na propagowanie niniejszego konkursu. Termin składania prac 30.10.2021 r.

Do pobrania:

  1. Plakat
  2. Regulamin konkursu plastyczny