Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Pielgrzymka myśliwych i leśników

      W ubiegłą niedzielę 6 września br. odbyła się  pielgrzymka myśliwych i leśników  do Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Białegostoku, w której udział wzięli myśliwi z Zarządów Okręgowych PZŁ w Białymstoku, Łomży i Suwałk oraz leśnicy z RDLP w Białymstoku. Ze względu na obchody 100 rocznicy urodzin  św. Jana Pawła II  uroczystość rozpoczęła się na Błoniach Papieskich pod Górą Krzyży, gromadząc licznie przybyłych  przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, duchowieństwa, służby mundurowe oraz  leśników i myśliwych z rodzinami.

W uroczystości uczestniczyli: poseł na Sejm- Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Andrzej Hinc – wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Grzegorz Karpik – członek Zarządu Głównego PZŁ  oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku –  Andrzej Józef Nowak , którzy wygłosili okazjonalne przemówienia. Odczytano też listy od Ministra Środowiska Michała Wosia, Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.  

Medalem 100 – lecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, odznaczył  Andrzeja Józefa Nowaka – Dyrektora RDLP w Białymstoku. Następnie Dyrektor RDLP w Białystoku, za aktywną działalność zawodową i społeczną, odznaczył  zasłużonych leśników: Stanisława Kułaka emerytowanego naczelnika RDLP w Białymstoku, Romana Rogozińskiego nadleśniczego  Nadleśnictwa Płaska oraz Krzysztofa Łaziuka starszego specjalistę SL w Nadleśnictwie Supraśl.

      Medal 100-lecia Odzyskanej Niepodległości  ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości,  kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2021.


Ważną częścią uroczystości było wręczenie Kordelasów Leśnika Polskiego zasłużonym leśnikom i osobom współpracującym z Lasami Państwowymi w dowód uznania ich szczególnych zasług dla gospodarki leśnej. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Beata Bezubik -Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białystoku, ksiądz Wojciech Kuprewicz-  kapelan leśników Puszczy Piskiej oraz Lech Zarzecki emerytowany leśniczy Leśnictwa Przechody w  Nadleśnictwie Rajgród.


Symbolicznego otwarcie wejścia na Górę Krzyży i schodów intencyjnych oraz przecięcia wstęgi, dokonali ksiądz Biskup Henryk Ciereszko, Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak, Grzegorz Karpik członek Zarządu Głównego PZŁ, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy Wojciech Świtecki i ks. Alfred Butwiłowski kustosz Sanktuarium w Świętej Wodzie .

     Z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II odsłonięto również pamiątkową tablicę, dar  leśników RDLP w Białymstoku  i myśliwych PZŁ. Dla uświetnienia tej  wyjątkowej  rocznicy, przedstawiciele myśliwych, leśników, i projektanci założenia architektonicznego wokół Sanktuarium wypuścili 100 żółto-białych balonów.


Następnie w asyście Pocztów Sztandarowych  i przy  akompaniamencie zespołu sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Ełk oraz zespołu sygnalistów myśliwskich Ochota  przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku, wszyscy zgromadzeni udali się na uroczystą Mszę św. w  intencji leśników oraz myśliwych,  poległych i pomordowanych przez okupantów niemieckich i sowieckich oraz z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II,    której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Henryk Ciereszko .

Po mszy, myśliwi zaprosili uczestników pielgrzymki na myśliwski posiłek.

Alicja Milewska

GALERIA

Udostępnij
Twitter
WhatsApp