Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Białystok

Polski Związek Łowiecki wzywa do sprostowania nieprawdziwych informacji

20 stycznia 2021 r. na zlecenie Urzędu Miasta Jaworzno miał miejsce odstrzał redukcyjny dzików w Jaworznie. W związku z tym wydarzeniem w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby ów odstrzał był polowaniem. Odstrzałem redukcyjnym dzików zajęła się prywatna firma, działająca z upoważnienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie, o czym pisaliśmy w oświadczeniu wydanym przez Zarząd Okręgowy w Katowicach.

Polski Związek Łowiecki jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych, zwróciła się na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe do redaktorów naczelnych właściwych dzienników lub czasopism z prośbą o sprostowanie artykułów, zawierających kłamliwe informacje związane z odstrzałem redukcyjnym w Jaworznie (skany sprostowań publikujemy poniżej).

SKANY WEZWANIA DO SPROSTOWANIA

Sprostowania zostały skierowane do redaktorów naczelnych w terminie 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego. Następnie właściwy redaktor naczelny jest zobowiązany do opublikowania sprostowania zgodnie z art. 32 prawa prasowego lub odmowy sprostowania, którą musi przekazać wnioskodawcy nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku o sprostowanie. W przypadku odmowy sprostowania Polski Związek Łowiecki zgodnie z art. 33 ust. 4 prawa prasowego może dokonać poprawy sprostowania, zgodnie ze wskazaniami redaktora naczelnego. Jeżeli redaktor naczelny odmówi opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukaże się w odpowiednim terminie, Polski Związek Łowiecki wystąpi z powództwem przeciwko właściwemu redaktorowi naczelnemu zgodnie z art. 39 i 52 prawa prasowego.

Przedstawianie nieprawdy i próby zdyskredytowania członków Polskiego Związku Łowieckiego przez niektóre media i środowiska antyłowieckie nie mogą mieć miejsca.  Wszelkie tego typu działania nie pozostaną bez naszej odpowiedzi również w przyszłości. Natomiast już wkrótce zaprezentujemy pierwsze efekty naszych starań na tym polu.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱